Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật:

ToMau vận hành ToMau.net Chính sách của ToMau là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập khi vận hành trang web này.

Khách truy cập trang web

Trang web ToMau.net thu thập dữ liệu không nhận dạng cá nhân của loại trình duyệt web và máy chủ thường có thể truy cập, ví dụ: loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, ngày và giờ yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của ToMau trong việc thu thập dữ liệu nhận dạng phi cá nhân là để tìm hiểu cách khách truy cập ToMau sử dụng dịch vụ của mình.

ToMau cũng thu thập dữ liệu có khả năng nhận dạng cá nhân như ví dụ: địa chỉ IP cho người dùng để lại nhận xét trên ToMau.net. Các trang Topcoloring chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người bình luận trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ địa chỉ IP của người bình luận và địa chỉ email được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của ToMau.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào ToMau.net có thể chọn tương tác với nó theo cách yêu cầu ToMau để thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại dữ liệu được thu thập tùy thuộc vào loại tương tác này. Ví dụ: một khách truy cập muốn đăng ký tại ToMau.net cần cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Các cá nhân quyết định tham gia giao dịch với ToMau được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan, bao gồm dữ liệu cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. ToMau chỉ thu thập dữ liệu đó nếu cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với ToMau. ToMau không tiết lộ dữ liệu nhận dạng cá nhân ngoài những gì được mô tả dưới đây. Tất cả khách truy cập có quyền từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân. Kết quả là, nó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động có sẵn khác.

Số liệu thống kê

Các trang Topcoloring đôi khi thu thập số liệu thống kê tiết lộ hành vi của khách truy cập và có thể hiển thị công khai dữ liệu này hoặc cấp quyền truy cập cho người khác. Tuy nhiên, ToMau không tiết lộ dữ liệu nhận dạng cá nhân ngoài những gì được mô tả dưới đây.

Bảo mật dữ liệu nhận dạng cá nhân

ToMau chỉ tiết lộ dữ liệu có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết yêu cầu dữ liệu đó để cung cấp dịch vụ tại ToMau khi họ đồng ý không tiết lộ cho người khác. Một số thực thể được đề cập có thể được đặt ở nước ngoài. Bằng cách sử dụng các dịch vụ ToMau, bạn đồng ý chuyển dữ liệu đó cho họ. Các trang Topcoloring không thuê hoặc bán dữ liệu có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân. Khác với các thực thể được đề cập ở trên, như được mô tả ở trên, ToMau chỉ tiết lộ dữ liệu có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân khi pháp luật yêu cầu hoặc khi ToMau có lý do để tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc quyền của ToMau, bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký Bản tin ToMau, đôi khi chúng tôi có thể gửi email cho bạn để thông báo cho bạn về các khía cạnh khác nhau của hoạt động ToMau. ToMau thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép dữ liệu có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.

Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin được lưu trữ trên thiết bị của khách truy cập bởi các trang web khác nhau và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. ToMau sử dụng cookie để xác định hành vi của khách truy cập và thu thập dữ liệu thống kê. Khách truy cập từ chối đặt cookie trên thiết bị của họ nên điều chỉnh cài đặt trình duyệt của họ để từ chối cookie trước khi sử dụng ToMau.

Truyền dữ liệu

Nếu các trang Topcoloring được mua hoặc ra khỏi doanh nghiệp, dữ liệu người dùng có thể là một trong những tài sản được mua bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng tình huống như vậy rất khó xảy ra nhưng có thể xảy ra và bất kỳ người mua ToMau nào cũng có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập theo các điều kiện được đặt trong chính sách này.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên các trang Topcoloring thường được phân phối bởi các đối tác quảng cáo có thể sử dụng cookie, cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ hiển thị cho bạn một quảng cáo. Dữ liệu này cho phép các mạng quảng cáo, ví dụ: phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu được bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của ToMau nhưng không phải bởi bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Thay đổi

Thỉnh thoảng các trang Topcoloring sẽ thay đổi Chính sách bảo mật của nó. Việc bạn tiếp tục sử dụng ToMau sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận sự thật này.